Για την πλοήγηση


Τρόποι Πληρωμής

Για τη διευκόλυνση και την εξυπηρέτηση των ασθενών, το ιατρείο του Dr. Φωτογιαννόπουλου Παναγιώτη διαθέτει τους ακόλουθους εναλλακτικούς τρόπους πληρωμής: